04.11.2016

Опитування IRI: постійне невдоволення громадян роботою уряду та станом економіки

Источник: Міністерство міжнародних справ Канади

Нове опитування МРІ / Міністерства міжнародних справ Канади

New IRI / Global Affairs Canada Survey Released

Київ, УкраїнаНове загальнонаціональне соціологічне опитування,  оприлюднене Центром аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (МРІ), виявило постійне невдоволення громадян роботою уряду в таких ключових сферах, як стан економіки та подолання корупції. 

«Це дослідження підтверджує тенденцію зростання рівня суспільного песимізму, яку засвідчили попередні опитування, і вказує на те, що вікно можливостей для уряду щодо збільшення кредиту довіри громадян швидко зачиняється, - сказав Стівен Нікс, Регіональний Директор МРІ у Євразії. - Попри те що окремі дії уряду в сфері подолання корупції, зокрема створення Національного Антикорупційного Бюро, є важливими кроками у правильному напрямку, влада повинна подвоїти ці зусилля з метою забезпечення кращого майбутнього для українського народу».   

Число респондентів, які вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, залишається на рівні 72%, в той час як рівень схвалення роботи кабміну під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана вже з червня зменшився на 22 пункти. Песимістичні настрої стосовно економічного розвитку також залишаються на високому рівні, оскільки 74 відсотки опитаних вважають, що ситуація в економіці «дещо погіршилася» або ж «значно погіршилася». Це ще раз підтверджується тим фактом, що 18 відсотків українців заявляють про необхідність економити, щоб купити їжу, а 35 відсотків - про необхідність заощаджувати гроші для придбання одягу і взуття. 

Корупція залишається серйозною проблемою, що викликає стурбованість українців, відповідно до попередніх опитувань МРІ. Респонденти вважають корупцію в державних органах влади другою за важливістю проблемою, що стоїть перед країною (38 відсотків), а 42 відсотки опитаних заявляють, що зусилля по боротьбі з корупцією повинні стати головним пріоритетом для центральної влади.

Українці також готуються до різкого зростання цін на комунальні послуги у зв'язку зі скороченням обсягу субсидій на вимогу Міжнародного валютного фонду. 72 відсотки респондентів повідомляють про активні зусилля щодо підвищення енергоефективності своїх домогосподарств, спрямовані на пом’якшення цього потенційного фінансового навантаження (30% сказали «однозначно так» і 42% відповіли «скоріше так»). «Опитування МРІ вказує на те, що популістські партії набирають достатню електоральну підтримку, щоб подолати 5-відсотковий поріг, необхідний для успішної участі в виборах», - стверджує Стівен Нікс.Методологія
Опитування було проведене Соціологічною групою «Рейтинг» спільно з Центром аналізу та соціологічних досліджень МРІ та за фінансової підтримки уряду Канади.

Опитування було проведено в усіх регіонах України (за винятком окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) з 28 вересня по 7 жовтня 2016 року, шляхом особистого інтерв'ю вдома у респондентів. Національне опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2400 постійних жителів України віком від 18 років і які мають право голосу. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту. Опитування також включає додаткову вибірку в Харківській області (1156 респондентів). Статистична похибка не перевищує 2,0 % у сторону збільшення/зменшення, а коефіцієнт досяжності становив 66,9 %.

 
 
Kyiv, Ukraine — A new nationwide poll from Ukraine by the International Republican Institute’s (IRI) Center for Insights in Survey Research shows consistent public frustration with government performance on key issues such as corruption and the economy.

“This poll reinforces the trend of frustration among Ukrainian citizens that we’ve seen in previous polls, and indicates that the window of opportunity for the government to build public support is rapidly closing,” said Stephen Nix, IRI Regional Director, Eurasia. “While certain anti-corruption measures, such as the creation of the National Anti-Corruption Bureau, are an important step in the right direction, the government must double down on these efforts to deliver a better future for the Ukrainian people.”   

The number of respondents who feel the country is going in the wrong direction remained steady at 72 percent, while a majority of Ukrainians (51 percent) strongly disapprove of the Cabinet of Ministers under the leadership of Prime Minister Volodymyr Hroisman. Pessimism about the economy is also high, with a combined total of 74 percent saying the economic situation in Ukraine has either “worsened somewhat” or “worsened a lot.” This is further illustrated by the fact that 18 percent of Ukrainians report that they need to save money to buy food, and an additional 35 percent report need to save to buy clothing and shoes.

Corruption remains a significant issue of concern to Ukrainians, in keeping with previous IRI polls. Respondents rank corruption within state bodies as the second most important issue facing the country (38 percent), and 42 percent say that anti-corruption efforts should be the top priority for the national authorities.  

Ukrainians are bracing for a steep rise in utility prices due to the reduction in subsidized prices required by the International Monetary Fund. To mitigate this anticipated financial burden on households, 72 percent of survey respondents say they will take steps for “efficient energy savings” (30 percent said they “definitely” would, and 42 percent said they “somewhat” would). “There is a risk that the increase in prices may further fuel public discontent and a potential shift towards populist positions,” said Stephen Nix.

Methodology
This survey was conducted by Rating Group Ukraine on behalf of the IRI’s Center for Insights in Survey Research, with funding support from the Government of Canada.

Polling was conducted throughout Ukraine (with the exception of the occupied territories of Crimea and part of the Donbas) from September 28 to October 7, 2016, through face-to-face interviews at respondents’ homes. The sample consisted of 2,400 residents of Ukraine aged 18 and older and eligible to vote. The sample is representative of gender, age, region, and settlement size. An oversampling of 1,156 respondents were surveyed in Kharkiv oblast. The margin of error does not exceed 2 percent, and the average response rate was 66.9 percent.
 
Новости раздела